Tolkedynamik

Professionel oversættelse og tolkning

4 forskellige sprog

Jeg tilbyder tolkning på italiensk, spansk, engelsk & dansk. På tværs af alle sprogene.

Online/Offline

Vi tilbyder både fysiske tolkninger, telefoniske – og videotolkninger.

Mange års erfaring

Jeg har dedikeret de sidste, rigtig mange år på, at forbedre mine evner, øge min viden og skabe flere erfaringer indenfor tolkning og oversættelse.

SERVICES

Vi Tilbyder Flere Slags Tolkning

Skriftlig oversættelse

Dansk, spansk, engelsk, italiensk

Vi er erfarne indenfor skriftlig oversættelse af mange forskellige slags, b.l.a rapporter, uddannelsespapirer, officielle dokumenter. Vi har naturligvis altid tavshedspligt.

 

Simultan tolkning

Dansk, spansk, engelsk, italiensk

Simultantolkning er blandt vores specialer. Her bliver der tolket direkte med kun sekunders forsinkelse. Dette gør, at tempoet på samtalen kan opretholdes, uden for mange pauser.

Konsekutiv tolkning

Dansk, spansk, engelsk, italiensk

Konsekutiv betyder ”efterfølgende”. Her vil tolken, som ordet antyder, tolke kildesproget kort efter, at det er blevet sagt. Dette bruges ofte ved foredrag, forretningsmøder mm.

HVORFOR OS

Vores referencer

Z

Rigspolitiet

En af mine største samarbejdspartnere er Rigspolitiet. Jeg assisterer dem ved afhøringer, fristforlængelser, grundlovsforhør m.m.

Z

Domstolene

Hos domstolene i store dele af landet, assisterer jeg med tolkning for ikke-dansk talende tiltalte, forurettede og vidner.

Z

Tolkebureauer

Som Free-lancer samarbejder jeg med flere forskellige bureauer rundt om i landet i forbindelse med opgaver for skoler, kommuner, daginstitutioner og andre.

 

Jeanette Jørgensen var tolk under et studiebesøg i Danmark 2.-7. april 2022 med deltagere fra Grækenland, Portugal og Italien. Hendes opgave var at sikre, at gruppen af italienere kunne følge med og komme til orde. Den opgave løste hun til perfektion, fagligt og menneskeligt. Studiebesøget gik ud på, at kunst-og kulturinstitutioner udvekslede erfaringer og ideer, specifikt om kunst og kulturs rolle i projekter om social inklusion samt om administrativ ledelse af kulturprojekter. Der skulle kommunikeres med både græsrødder og forskere om kunstpædagogiske og socialpædagogiske metoder, spørgelysten var stor og diskussionerne livlige. Jeanette Jørgensen sad hos gruppen af italiensktalende og oversatte dansk-italiensk og italiensk-dansk både simultant og konsekutivt. Hun gjorde det diskret, så det ikke forstyrrede andre, og samtidig tydeligt for de italiensktalende. Gruppen kunne lide hende som person og var tryg ved hende. Hun har levet i Italien og er fortrolig med kulturen, hun faldt godt ind i gruppens sociale miljø, med en fin forståelse for de enkelte personers behov.

Ivan Häuser Management konsulent, PhD

Tag en uforpligtende snak med mig

Call Now Button