Hvordan foregår simultantolkning?

Min simultantolkning kan udføres ved fysisk fremmøde. Jeg anbefaler konsekutiv tolkning hvis det er online eller via telefon.

 TOLKNING

Simultan tolkning

Ved simultan tolkning oversættes kildesproget samtidig med, at det bliver hørt. Der vil her ofte kun være få sekunders forskydning fra det der bliver sagt på kildesproget, til det der bliver oversat til det ønskede sprog. Fordelen ved simultan tolkning er, at det kan gøres meget præcist og
sætningens helhed kan blive fuldstændig retvisende.
Simultan tolkning kræver meget erfaring og er en del sværere end de andre tolkemetoder der benyttes. Dette er grundet, at det kræver meget øvelse i at lytte, samtidig med at den foregående sætning oversættes.

Det er langt fra alle tolke, som kan udføre simultan tolkning og ofte vil det kræve særlige øvelser og uddannelse, at kunne udføre arbejdet på så højt et niveau. Vi anbefaler ligeledes simultan tolkning til konferencer, foredrag, forretningsmøder og lignende begivenheder, hvor det er vigtigt, at det naturlige flow i talen ikke brydes.

Tolkning

Konsekutiv tolkning

Konsekutiv tolkning er en metode indenfor tolkningen, hvor tolken hører kildesproget færdigt,
hvorefter det oversættes. Her vil der ofte aftales på forhånd, at den person som taler kildesproget,
holder nogle pauser imellem sine sætninger, så tolken kan bryde ind med den oversatte version.
Det er den mest brugte tolkemetode, bl.a. i forbindelse med afhøringer, retssager samt andre
vigtige møder.

Kræver konsekutiv tolkning lange pauser?

En tale/et foredrag hvor der udføres konsekutiv tolkning, vil ofte tage 1,5 – 2 x længere tid, da alle sætningerne skal gentages. Derfor anbefales det til længere foredrag, at dem som skal have en
oversættelse, får en øresnegl, hvor der udføres simultan tolkning.

Hvordan udføres online tolkning?

Der er mange muligheder med online tolkning. Ofte vil vi sætte et sikret Zoom møde op mellem
mig og personen med kildesproget. Alternativt kan der også tolkes ved et telefonopkald.

tolkning

Online tolkning

De moderne tider har bragt mange muligheder med sig, herunder er telefon-/online mødetolkning
nu blevet en mulighed. Dette kan være super brugbart, hvis det f.eks er en hastesag, som kræver

øjeblikkelig oversættelse. Eksempelvis ved en anholdelse, hvor der ikke er en tolk i nærheden af
begivenheden. Jeg har mange cases bag mig, hvor jeg har tolket live over telefonen og jeg er sikker
på, at denne form for tolkning, vil blive endnu mere populær i fremtiden.

Call Now Button